ГД Агри обсъди с наши НПО проблеми на директните плащания