ИУ-Варна представя с онлайн семинар магистърската и бакалавърската програма по „Аграрен бизнес“