Регионални структури

За дейността на Асоциацията по места има регионални координатори, които са уважавани и опитни земеделски производители, членове на Нашата организация. Основната задача на координаторите е да информират навреме ръководството на АЗПБ, което от своя страна да сигнализира и на останалите членове, за възникнали събития и ситуации в различните области в страната.

С решение на Общото събрание са избрани Регионални координатори в различни региони на страната.

 

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

За Бургас – Дарина Ташкова

„Агродар България“ ЕООД, тел: 0878 338 111

 

За Варна – Стефан Желязков

„Овеч Агро“ ЕООД,  тел: 0888 435 084

 

За Велико Търново – Нотю Добрев

ЕТ „Агрокартел“, тел: 0888 832 067

 

За Казанлък и Павел баня – Юсеин Солак

ЕТ „Юсеин Солак – Ориент С“, тел: 0889 896 675

 

За Пловдив и Пазарджик – Силвия Руссо

тел: 0895 566 189

 

За Русе – инж. Пламен Генчев

„Сафари – М“ ООД, тел: 0887 990 636

За Ямбол – Николай Димов

„Агролес – Димов“ ЕООД, тел: 0879 979 111