Управителен съвет

Управителният Съвет е изпълнителен орган на Асоциацията, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, Устава и решенията на Общото събрание. УС взема решения за конкретните мероприятия на Асоциацията. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

Членове: 

1.      Венцислав Василев Върбанов – Председател на УС

2.      Таня Христова Георгиева (Дъбнишка) – Изпълнителен директор

3.      Ивайло Димитров Тодоров

4.      Стефан Илиев Желязков

5.      Николай Димитров Димов

6.      Цанко Славчев Цанев

7.      Мартин Павлов Драганова

8.      Иван Димитров Иванов