Управителен съвет

Управителният Съвет е изпълнителен орган на Асоциацията, който действа в съответствие с разпоредбите на Закона, Устава и решенията на Общото събрание. УС взема решения за конкретните мероприятия на Асоциацията. УС провежда заседанията си най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

Членове: 

1.      Венцислав Василев Върбанов – Председател на УС

2.      Стефан Илиев Желязков

3.      Николай Димитров Димов

4.      Цанко Славчев Цанев

5.      Мартин Павлов Драганов – Изпълнителен директор

6.      Иван Димитров Иванов