Национална анкета: „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“