Новият Закон за земята ще се разглежда само след пълен консенсус