Обсъжда се Столична община да се премести в сградата на МЗХ