ОСП след 2020 – Как протича дебатът на европейско ниво?