Паленето на стърнища е закононарушение и ДФЗ може да редуцира до 100 % субсидиите!