По покана на АЗПБ Мария Габриел се срещна със земеделски производители в Добрич