Полеви демонстрации в стопанството на г-н Върбанов на технологии за подобряване на почвеното здраве