УКРЕПВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА АЗПБ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

УКРЕПВАНЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА АЗПБ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ

През 2011 г. АЗПБ подписа 3-годишен договор с Фондация америка за България за изпълнение на проект за „Укрепване на регионалните структури на АЗПБ и предоставяне на услуги с добавена стойност“. Целта на проекта е услугите на асоциацията да са по-достъпни за всички земеделски производители от различните краища на страната, а информацията да достига по-бързо и навременно до тях, така че те да са винаги в крак със случващото се в сектора в национален и международен мащаб. За трите години от изпълнението на проекта налице са видими постижения.

АЗПБ вече е с офиси, освен в София, и във Варна и Ямбол, експерти на асоциацията предоставят услуги по извършването на почвени анализи за земеделските производители, а членовете на организацията са безспорно най-информираните фермери в страната. Познатият ви информационен бюлетин на АЗПБ се превърна в най-луксозното и четено специализирано издание в сектора – списание Агрозона.

Списание „Агрозона“ обхваща всички сфери и сектори на селското стопанство, преработвателната промишленост, туризма и развитието на селските райони. От скоро разработва и консултантска рубрика, в която се разясняват новостите на програмния период 2014-2020 г. Списанието достига до широк читателски кръг от земеделски производители и преработватели, включително и всички членове на Асоциация на земеделските производители в България, много търговци и дистрибутори, представители на чужди компании, служители на законодателната, изпълнителната и местната власти, аграрни отдели на дипломатически мисии, мениджъри, експерти и консултанти в агробизнес сектора, инвеститори и предприемачи в селските райони. Агрозона дава чудесни възможности за реклама. Списанието се разпространява на територията на цялата страна, чрез абонаменти, контролирана дистрибуция и в търговската мрежа.

 http://www.americaforbulgaria.org/page/home