ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОГЛЕДНЕТЕ ЯЙЦЕТО“

ПРОМОЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОГЛЕДНЕТЕ ЯЙЦЕТО“

430x340 - Egg

През 2013 г. АЗПБ печели проект Look @the egg /”Погледнете яйцето“/ за промоция на яйца в трети страни с продължителност 24 месеца. Проектът е част от европейската схема за финансиране на промоционални програми „Насърчаване на европейски селскостопански продукти в Европейския съюз”.

Целта на програмата Look @the egg /”Погледнете яйцето“/ е да информира потребителите в Гърция и Румъния, че всяко яйце, произведено в Европейския съюз, има свой код – нещо като негова «лична карта». Тя носи данни за яйцето, за системата на отглеждане на кокошката-носачка и датата на изтичане на срока на годност на яйцето.

В Европейския съюз съществуват различни категории яйца, всяка от тях – сигурна и безопасна, и всяка – маркирана за Ваше улеснение.

Програмата разяснява:

  • Значението на кода на яйцата – какво разказва на потребителя кодът на яйцата чрез числата и буквите, маркирани върху него.
  • Методът на отглеждане, обозначен чрез кода – какво означава първото число от кода, как се отглеждат кокошки носачки и какви стандарти за хуманно отношение към животните се прилагат по отношение на тях.
  • Проследимостта – как се идентифицира производителят на яйцето чрез кода, как пътуват яйцата в рамките на ЕС, какви контролни мерки са въведени, за да се гарантира безопасността на храните.

 

Изработен е уеб сайт на програмата www.lookathegg.eu , който е достъпен на езиците на всички целеви държави.