Позицията на земеделския бранш за ОСП след 2020 е официално представена