Предложение: Дотации по €30 000 за всеки нает работник в земеделието