Приносът на еврофондовете за селското стопанство вече се усеща