ПРОГРАМА Четвърта национална среща на земеделските производители в България