Работна група

Състав на работната група към „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“

Производители

Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/
Национална асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/
Българска асоциация биопродукти /БАБ/
Национален съюз на говедовъдите в България /НСГБ/
Добруджански овощарски съюз /ДОС/
Съюз на овощарите в България /СОБ/
Съюз на оризопроизводителите в България /СОБ/
Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г. / НАТ 2010/
Национална асоциация на картофопроизводителите /НАК/
Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция /БАПОП/
Обединени български животновъди /ОБЖ/
Сдружението за биологично пчеларство /СБП/
Национален съюз на земеделските кооперации в България /НСЗКБ/
Асоциация на свиневъдите в България /АСБ/
Съюз на птицевъдите в България /СПБ/
Българска асоциация на малинопроизводителите / БАМ/
Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България /АРМПГБ/
Съюз на дунавските овощари /СДО/
Национална овцевъдна асоциация /НОА/
Национална асоциация на животновъдите /НАЖ/
Национална лозаро-винарска камара
Съюз на производителите на комбинитани фуражи в България /СПКФБ/
Национална асоциация на младите фермери в България /НАМФБ/

Преработватели

Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите /НБСХС/
Асоциация на млекопреработвателите в България /АМБ/
Съюз на българските мелничари /СБМ/
Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България /СПРММ/ Асоциация на месопреработвателите в България /АМБ/
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци /СППЗ/
Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове /НАППЧП/

Други партнъори
Федерацията на независимите синдикати от земеделието /ФНСЗ/
Институт по аграрна икономика /ИАИ/
Балкански аграрен институт /БАИ/
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/
Българската асоциация на търговците на агротехника /БАТА/