Шеста национална среща на земеделските производители в България – Таня Дъбнишка в Бизнес старт, ТВ Европа