Търговските вериги са отворени за работа с българските земеделски производители