В началото на септември подписваме договорите по подмярка 4.2