Въвеждат се малки промени при схемите за директни плащания