Венцислав Върбанов, АЗПБ: Нужна е стратегия за напояването!