Венцислав Върбанов: Баркодът 380 гарантира свежа продукция с ясен произход