Венцислав Върбанов: Най-важно е формирането на националните приоритети за ОСП