ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ: повече от всякога секторът трябва да бъде обединен