Венцислав Върбанов: Програма за Пета Национална среща на АЗПБ с най-актуалните и значими теми за сектора