Венцислав Върбанов – „Зооинженер-мениджър на годината“