VIII-та Национална среща на земеделските производители в България ще се проведе на 5 и 6 февруари 2020 г.