Водещи европейски изследователи представиха вижданията за ОСП в София