Всички поканени експерти ще присъстват на Петата национална среща на земеделските производители