Ясни са датите на Осма национална среща на земеделските производители