Земеделската общност открива първия национален дебат за бъдещето на ОСП след 2020 г.