Земеделският бранш представя общата си позиция за следващата ОСП