Животновъдите искат да спре дискриминацията им с модуларната ставка в обвързаната подкрепа