АЗПБ партньор в проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“

Публикувано на 03.10.2022

През септември 2022 г. стартира проект  „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“, финансиран по програма „Добро управление”, в който АЗПБ участва като партньор.

Изпълнител на проекта е Федерация на независимите синдикат от земеделието, а партньорите са национално представените работодателски организации в сектора Асоциация на земеделските производители в България, АЗПБ и  БАКИБ – Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии.

Проектът има две специфични цели:

  • Да работи за партньорско управление на предизвикателствата в развитието на сектор Земеделие в Република България чрез инструментите на социалния диалог и съвместни дейности на секторните представители на труда и бизнеса.
  • Да подкрепи открито и отговорно управление на секторните политики чрез насърчаване на гражданското участие и диалога между представителите на синдикатите, работодателите и държавните власти в Съвета за тристранно сътрудничество в сектор Земеделие – ОСТС – МЗм.

Във връзка с изпълнението на основните цели на проекта е разписано реализирането на поредица от действия – тематични дискусии – които ще повишат капацитета на социалноикономическите партньори по специфични теми от социалния диалог и ще изведат препоръки за подобряване на сътрудничеството по тях, както и за подобряване политиките, свързани с работещите в сектора и промените, предизвикани от зелените цели и дигиталния преход.

Екип от опитни експерти, политически лидери и активисти от социалните партньори започва разработване на Анализ на политиката по социално партньорство и граждански диалог в рамките на ОСТС към МЗм и нивото на диалогичност и способност на партньорите за съвместно управление на кризи и процеси в земеделието.
Анализът ще послужи за изготвяне и представяне на Препоръки за насърчаване на секторния социален диалог и работата на ОСТС.

 

 

 

 

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...