АЗПБ партньор в проект „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“

Публикувано на 03.10.2022

През септември 2022 г. стартира проект  „Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и кризите в сектора“, финансиран по програма „Добро управление”, в който АЗПБ участва като партньор.

Изпълнител на проекта е Федерация на независимите синдикат от земеделието, а партньорите са национално представените работодателски организации в сектора Асоциация на земеделските производители в България, АЗПБ и  БАКИБ – Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии.

Проектът има две специфични цели:

  • Да работи за партньорско управление на предизвикателствата в развитието на сектор Земеделие в Република България чрез инструментите на социалния диалог и съвместни дейности на секторните представители на труда и бизнеса.
  • Да подкрепи открито и отговорно управление на секторните политики чрез насърчаване на гражданското участие и диалога между представителите на синдикатите, работодателите и държавните власти в Съвета за тристранно сътрудничество в сектор Земеделие – ОСТС – МЗм.

Във връзка с изпълнението на основните цели на проекта е разписано реализирането на поредица от действия – тематични дискусии – които ще повишат капацитета на социалноикономическите партньори по специфични теми от социалния диалог и ще изведат препоръки за подобряване на сътрудничеството по тях, както и за подобряване политиките, свързани с работещите в сектора и промените, предизвикани от зелените цели и дигиталния преход.

Екип от опитни експерти, политически лидери и активисти от социалните партньори започва разработване на Анализ на политиката по социално партньорство и граждански диалог в рамките на ОСТС към МЗм и нивото на диалогичност и способност на партньорите за съвместно управление на кризи и процеси в земеделието.
Анализът ще послужи за изготвяне и представяне на Препоръки за насърчаване на секторния социален диалог и работата на ОСТС.

 

 

 

 

Свързани публикации

Венцислав Върбанов: Няма министър досега, при който за 8 месеца да е имало 6 протеста

Венцислав Върбанов: Няма министър досега, при който за 8 месеца да е имало 6 протеста

Когато един министър влезе в министерството, отнема много време той първо да разбере какво се случва в това министерство, коментира Илия Проданов, председател на НАЗ „Не е имало случаи за последните 30 години в рамките на половин година да има толкова протести срещу...

21 февруари : Форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“: Иновации и устойчиви практики в агробизнеса

21 февруари : Форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“: Иновации и устойчиви практики в агробизнеса

АЗПБ е партньор на форума Земеделски форум „Фермата: Агроиновации и тенденции“ ще се проведе на 21 февруари 2024 г. в Международен панаир Пловдив. Събитието е организирано от сп. Enterprise и е част от съпътстващата програма на международно изложение АГРА 2024....

Десета национална среща на земеделските производители: 20 и 21 март 2024

Десета национална среща на земеделските производители: 20 и 21 март 2024

Десетото, юбилейно издание на Националната среща на земеделските производители ще се проведе на 20 и 21 март 2024 г. Това реши на свое заседание УС на АЗПБ. Десетата, юбилейна национална среща, посветена на 20-годишнина от основаването на АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ...