АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

Публикувано на March 22, 2022

На 21 март 2022 г. АЗПБ взе участие в онлайн дискусия, организирана от групата “Обнови Европа” на Европейския парламент със заинтересованите страни от хранителния сектор относно руската инвазия в Украйна. В онлайн дискусията, инициирана от евродепутат Улрике Мюлер, участваха редица авторитетни европейски асоциации, представляващи цялата верига за производство на храни: COPA – COGECA, FOOD DRINK EUROPE, EUROCOMMERCE, CEJA, EU Meat Processing Industry- CLITRAVI, European Dairy Association (EDA), Association of Poultry Processors (AVEC), Romanian Association of Corn Producers (APPR) и др.

Коментарите и предложенията на АЗПБ по темата бяха следните:

  • Високите цени на суровините (торове и горива, енергия) са факт в целия ЕС и вече влияят негативно върху доходите на всички фермери. Някои суровини като торовете са с нарушени вериги за доставки, а дори и да ги има цената им е непосилна. Всичко това създава огромна несигурност и страхове за жизнеспособността, а в някои сектори можем да говорим дори за заплаха за оцеляване, достъпността на фуражите и изхранването на животните е огромен проблем. Високата себестойност на продукцията днес не се знае дали в бъдеще ще може да получи от пазара цена, която да гарантира справедлив доход за фермера.
  • В контекста на намерението на ЕК за дерогация през 2022 г. на изискването за необработваемите площи за нас е изключително важно да получим още сега решението на ЕК, за да могат фермерите да се подготвят за сеитба на посочени приоритетни култури (семена, препарати, торове и пр.). В тази връзка имаме притеснения дали с промяната в плановете на фермерите ще се удължи пролетната сеитба, както и дали срока за подаване на заявленията за подпомагане ще е достатъчен, не бива да се изключва и възможността за удължаване на срока на Кампания 2022 г.
  • Факт са и растящите цени на материалите, използвани в строителството, сериозни смущения има вече при доставките на селскостопански машини и др. техника/оборудване, дори и да има търсене, предлагането е затруднено и доставки се изтеглят дори с над година във времето (при някои машините дори с 2 г.), при това при незнайно колко повишена цена. А България е страна, която внася голям дял от машините и технологиите от страните на ЕС. Това кара фермери и преработватели да преосмислят или да се откажат от планирани инвестиции, включително такива по ПРСР, тъй като одобрените разходи по проекти са напълно неадекватни на днешните пазарни цени. В контекста на факта, че усвояването на ПРСР към момента е 52 %, има средства, но има и риск от загуба на средства поради ненавременното им усвояване, според нас е целесъобразно и необходимо да се предвиди дерогация на сроковете по Регламента за ЕЗФРСР, така че да няма загуба на средства и те да останат на разположение на държавите членки за инструменти за подкрепа на агохранителния сектор в тази криза.
  • Растат цените и на хранителните продукти, което за България е сериозен проблем с оглед на по-ниските средни доходи спрямо ЕС и с оглед на факта, че средно 21 % от разходите на домакинствата са за хранителни продукти. Освен това, нашето правителство и парламент към момента все още няма решение за намаляване на ДДС за храни (макар ЕС да даде тази опция дори за 0 % ДДС), у нас то е сред най-високите в ЕС- 20%. Но пък нашето правителство се опитва да регулира цени: за електроенергията бе въведен мораториум на цените, а бизнесът се компенсира в известна степен. По- сериозна и притеснителна е темата у нас относно обезпечаването на вътрешната продоволствена сигурност до 2023 г. със зърнени и фуражни култури и предприетите стъпки да закупи на търг през Софийската стокова борса1.1 млрд тона зърно (пшеница, царевица, слънчоглед). Оценявайки високо постиженията от функционирането на единен общностен пазар при свободно движение на стоки и капитали, апелираме към Европейските институции за общи решения и действия на ниво ЕС, за да не се конкурират нито държавите помежду си, нито като в нашия случай – правителство с производители/търговци, за да се избягват излишни напрежения и въздействия в пазара. Вече преживяхме подобен проблем и ЕК намери общо решение в пандемията с маски, дезинфектанти, ваксини и пр. Не бива да се допускат непазарни и индивидуални действия на фона на очакваните драматични затруднения в Чeрноморския басейн. Подкрепяме тезата, че ЕС трябва да има единен отговор относно продоволствената сигурност на всички страни в ЕС, на Украйна, както и на нашите партньори в Африка.
  • На края, но много важна тема с неравенствата при фермерите между страните от ЕС. При подкрепата на дохода в Стълб 1 – това е ясно, че продължава да стои като проблем дори и в новата ОСП. Сега притеснението ни е базирано на задълбочаващото се неравенство от избора на различните страни, които правят при прилагането на извънредната временна рамка както заради пандемията от COVID- 19, така и планираната заради войната в Украйна нова временна рамка за държавни помощи. ЕК дава възможност, но правителствата имат различни приоритети и вземат различни решения- едни фермери от една държава получават сериозно подпомагане, други – не. Апелираме за единни и обективни критерии, които да не задълбочават излишно тези неравенства. Необходим е анализ от ЕК, необходима е безвъзмездна подкрепа за земеделски производители и преработватели с оценка на нуждите на най-засегнатите държави.

Свързани публикации

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институт по царевицата – Кнежа на Селскостопанска академия постави началото на ново публично частно партньорство. То е с Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), с председател Венцислав Върбанов и фирма "Амитица" ООД - Кресна. Целта е постигане на...

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Интервю на АГРОЗОНА  с Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ Господин Върбанов, приключи общественото обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието, който ще определя до голяма степен развитието на българското селско стопанство до 2027 г. Каква е...

Становище на АЗПБ по проекта на ЗИД на ЗСПЗЗ

Становище на АЗПБ по проекта на ЗИД на ЗСПЗЗ

Относно публикуван на 04.03.2022 г. за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ), АЗПБ категорично: не подкрепя проекта на ЗИД на ЗСПЗЗ и счита за непълна и некоректна...