АЗПБ: 7 причини защо трябва да се намали ДДС за мляко, плодове и зеленчуци

Публикувано на 23.08.2019

В последните няколко дни министърът на земеделието Десислава Танева заяви намерението си за законови промени за обратното начисляване на ДДС при производството на някои земеделски продукти. На фокус в момента са млякото, плодовете и зеленчуците, а идеята първо лансира Асоциацията на земеделските производители в България през месец юни 2019 г. с официално предложение към аграрното ведомство. Тогава от АЗПБ предложиха да бъде разгледана и оценена възможността за въвеждане на механизъм на обратно начисляване на ДДС за сурово мляко, като инструмент с положителен фискален ефект за държавния бюджет и за производителите на сурово мляко в България.

„Считаме, че страната ни следва своевременно да поиска от Европейската комисия да приложи дерогацията, предвидена в член 395 от Директивата за ДДС, която дава възможност за временно въвеждане на система за самоначисляване за някои стоки и услуги“, гласи становището на АЗПБ, подписано от нейния председател Венцислав Върбанов.

Както е известно подобен подход вече е въведен за житните и техническите култури, а от НАП дават положителна оценка на мярката. „Официалното искане за обратно начисление на ДДС на тези продукти вече е изпратено от МЗХГ до Министерство на финансите, което от своя страна трябва да договори данъчното изключение в Европейския съюз“, съобщи министър Десислава Танева.

1. Намаляване на нелоялната конкуренция

Въвеждането на механизма ще доведе до намаляване на нелоялната конкуренция. В момента коректните производители, които фактурират млякото, страдат от нелоялна конкуренция от тези, които продават мляко без фактури на цена по-ниска с 20% заради това, че не начисляват и не внасят ДДС.
2. Предотвратяване на ДДС измами

Мярката е ефективен инструмент за предотвратяване на организирани ДДС измами. В подкрепа на това е отчетеният позитивен ефект от прилагането на режима на обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури, който намали злоупотребите на недобросъвестни участници в търговията със зърно и „изсветли“ пазара.
3. Намаляване на нелоялните практики

Нелоялни производители, които не фактурират млякото, вече няма да имат предимство от укриване и невнасяне на ДДС в сравнение с изрядните производители.
4. Стимул за малките и средни производители

Всички производители на сурово мляко ще бъдат косвено подпомогнати финансово от въвеждане на мярката, тъй като няма да са задължени всеки месец да внасят ДДС по издадените фактури, независимо, че не са получили още плащане на млякото от мандрата или изкупвача. В момента производителите начисляват и внасят ДДС всеки месец, в който имат производство на мляко, въпреки че повечето от тях имат договори с изкупвачи и мандри, според които плащането е отложено обикновено с поне 1 месец, а често дори и с до 3 месеца. Това финансово облекчение ще се почувства най-вече при малките и средни производители, които към момента имат голям проблем с това, че издавайки фактура, те трябва до 14-то число на месеца да внесат ДДС-то по нея, а нямат паричен ресурс, за да изпълнят това задължение.
5. Предпазен механизъм

Въвеждането на мярката ще послужи като предпазен механизъм за коректните производители срещу случайна сделка с некоректен изкупвач, участващ в схема за данъчна измама с цел „източване на ДДС“ от държавния бюджет.
6. Мярка срещу „кухите фирми“

Въвеждането на тази мярка при зърнените и техническите култури имаше много сериозен положителен ефект, който беше отчетен от всички производители в бранша, а и от Министерство на финансите, което отчете драстичен спад в опитите за ДДС измами, при които потърпевши бяха обикновените производители, които често бяха жертви на „кухи“ фирми, които участват в схеми за ощетяване на бюджета заради невнасяне на ДДС. Смятаме, че мярката ще има същия голям положителен ефект и при производителите на сурово мляко.
7. Повишена конкурентоспособност

Въвеждането на мярката ще допринесе за по-висока конкурентоспособност на българското сурово мляко спрямо вносното. В момента мандрите и изкупвачите не внасят ДДС на вносното мляко от страни-членки на ЕС, а когато купуват българско мляко, те трябва да платят ДДС на млякото по фактурата, която е издал българският производител.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...