Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Публикувано на 21.05.2024

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на актуалните предизвикателства и бъдещи насоки за развитие на селското стопанство в България и ЕС. Представители на АЗПБ на срещата ще бъдат Венцислав Върбанов, председател на асоциацията, и Живко Живков, изпълнителен директор на АЗПБ.
Основните теми за разговор ще включват обсъждане на ключови проблеми пред земеделието в България и в ЕС. Сред тях са икономическите последици от военната агресия на Русия в Украйна, включително увеличени производствени разходи, неконтролиран внос и ниски продажни цени.
„Ще поставим акцент върху въпроса по отношение на налагането на квоти на украинския внос, базирани на експорта от Украйна към ЕС преди войната.“, заяви Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ.
Ще бъдат разгледани и въпросите, свързани с изменението на климата и неадекватността на Зелената сделка, включително непосилните екологични изисквания към селското стопанство.
Високата степен на административна тежест за фермерите както на национално, така и на европейско ниво, както и липсата на адекватна политика относно запазването на работната ръка в селските райони и тяхното обезлюдяване, също ще бъдат част от дневния ред на срещата.
„Друга важна тема, която винаги повдигаме по време на такива срещи, е външната конвергенция или т.нар. изравняване на директни плащания“, допълни той.
За да се осигури по-добро развитие на селското стопанство е необходимо Европа да реши каква да е целта на Общата селскостопанска политика – дали да продължи да бъде гарант за продоволствена сигурност или да насърчава бутиково екологосъобразно земеделие.
Независимо от решението за бъдещето на нашето земеделие, то трябва да бъде адекватно финансирано, като тенденцията за намаляващия бюджет за ОСП трябва да се прекрати.
По време на срещата ще бъде предложено и създаването на цялостна законодателна рамка за справяне с кризи, която да се задейства автоматично в подобни случаи.
Въведените усложнения в последните изменения на Общата селскостопанска политика трябва да бъдат преразгледани, за да се улесни подпомагането на фермерите.
„Ще насочим фокуса и върху факта, че от 2016 до 2020 г. земеделските производители в България са намалели с почти 30 000, което изисква спешни мерки за подпомагане на младите фермери и даване на по-голяма свобода на държавите-членки за взимане на национални решения“, сподели още Върбанов.
„Всички теми, които ще коментираме днес с европейския комисар по въпросите на земеделието Януш Войчеховски, се обсъждат и в срещи на АЗПБ с всички политически сили, които ще номинират свои кандидати за евродепутати“, заключи Върбанов.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (Climate Farm Demo) по Програма Хоризонт Европа Съветниците по...