Георги Тахов: Проекти с над 60 точки по направлението за инвестиции в технологична и екологична модернизация от НПВУ ще бъдат одобрявани

Публикувано на 20.03.2024

“През 2023 година по националния план за възстановяване устойчивост бяха отворени две процедури за подбор, а именно инвестиции в технологична и екологична модернизация както и центровете са подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. По двете процедури бяха подадени над 4000 проекта, с обща стойност на заявената помощ над 1,8 милиард лева. Тук само следва да отбележа, че това е най-големият брой проекти, които са постъпилвали в ДФЗ за един и същи период и чиято обработка трябва да приключи наистина в много кратки срокове, което представлява поредното голямо предизвикателство при Държавен фонд Земеделие”, заяви Георги Тахов, изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ по време на откриването на Десетата национална среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ.

“В тази връзка искам да ви уверя, че е направена необходимата организация като в оценката на проекните предложения са включили както колеги от централно управление София, така и сформирани екипи от страната с над 600 човека, които са ангажирани в целия този процес. От създаването на ДФЗ за първи път се случва за около два месеца и половина да трябва да се обработят всичките тези проекти и до края на месеца примерно да сключим и договорите”, допълни още Тахов.

“По цитираните два приема ние реално нямахме възможност да направим предварителен ранкинг, но след извършен предварителен анализ на база заявените от кандидатите точки по приема, по първата процедура, която е за инвестиции в технологична и екологична модернизация се установява, че наличен финансов ресурс би бил достатъчен за финансиране на проекти с или над 60 точки. Важно е да отбележим, че след приключване на обработката и съответно след като бъдат извършени всички проверки за допустимост на кандидатите и заявленията за технвите разходи и точки,  съгласно критериите, може би бюджетът ще достигне и за кандидати под тези точки”, разкри директорът на ДФЗ

“Към настоящия момент се извършва оценка да допустимостта на кандидатите и както знаете са изпратени първите уведомителни писма за неточности, разбира се там, където е необходимо. В  момента се извършва анализ за необходимостта от доуточняващи въпроси на една не много голяма част от проектите, след което ще преминем към финализиране на обработката и приключване на оценката. Направили сме организация и сме предали процедура за повторна проверка на работата на оценителите, която ще бъде извършено от експерти от централно управление София, с оглед да бъдат сканирани евентуални грешки, които биха могли да бъдат допуснати в хода на оценителната комисия”, допълни още той.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов за „Фокус“ „Това е България“: До какви последици за земеделието води нестабилната политическа обстановка

Венцислав Върбанов за „Фокус“ „Това е България“: До какви последици за земеделието води нестабилната политическа обстановка

Венцислав Върбанов, председател на УС на Асоциацията на земеделските производители и бивш министър на земеделието, в интервю за Аудиокаста на "Фокус“ "Това е България“ До какви последици за земеделието води нестабилната политическа обстановка? Наш гост е председателят...

Живко Живков, АЗПБ: Десетата национална среща на земеделските производители създаде среда за важни дискусии и бързи решения

Живко Живков, АЗПБ: Десетата национална среща на земеделските производители създаде среда за важни дискусии и бързи решения

“Десетата юбилейна среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ, протече при засилен интерес. Случиха се множество ползотворни дискусии и бе предоставена критично важна информация за всеки земеделски стопанин. Най-важното е, че вече имаме нагледни...

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Десета национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Десета национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г.

Презентации на лектори и търговски фирми, взели участие в  Десетата национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г. Презентации лектори: Прилагане на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 от 01.01.2023 г. в България, Таня Георгиева,...