Д-р Петя Петкова: Директивата за емисиите ще доведе до затварянето на много малки и средни предприятия в сектор свине и птици

Публикувано на 21.03.2024

Тези предприятия ще бъдат поставени пред изключително затруднено положение, за да отговорят на изискванията на Директивата на емисиите от промишлеността

“Чухме изключително много за това какво прави Комисията, но по-скоро не чухме проблемите, пред които сме поставени всички ние в ежедневието си. Факт е, че законодателното изисквания са много, факт е и че се изменят постоянно, но за всички нас е важно да има една устойчивост. Една оценка на въздействието на отделните държави  по отношение и на пестицидите, също важи за антимикробната резистентно, защото поставяйки ни на едно начало което заедно със старите държави членки, ние ставаме неконкурентноспособни, което в крайна сметка се отразява и на крайния продукт и на потребителя”

Малките и средни предпиятия ще бъдат засегнати от директивата за емисиите от промишлеността

“По отношение на директивата за емисиите, сектор свиневъдство и птицевъдство бяха засегнати изключително много, да, започнаха от много по-ниски прагове, но в крайна сметка това, което беше постигнато като консенсус, ще засегне малки и средни предприятия, които в крайна сметка няма да имат избор, освен да затворят. Говорейки за работна ръка, квалифицираната работна ръка, която ще трябва да отговаря именно за докладване на тези емисии, в крайна сметка ние няма откъде да я намерим, така че тези предприятия ще бъдат поставени пред изключително затруднено положение и най-вече до това да  търсят алтернатива”

Новите технологии по отношение на устойчива икономика са прекрасно нещо, всеки от нас се стреми в работата си да внедрява, да се модернизира, но в крайна сметка тези технологии струват доста скъпо. Това е инвестиция, която се отразява на крайния продукт и когато говорим за едно стеснено търсене и намалена покопателна способност, това неминуемо ще доведе до своето отражение и на пазара, който има с хранителни продукти.

България не е подготвена да защити българските животновъди

Неслучайно говорим за оценка на въздействието и за всички тези актове и амбиции, които има Комисията. Специално за хуманното отношение към животните, там нещата са изключително тревожни. Тревожни са по отношение на това, че България не е подготвена да защити българските животновъди, защото това засяга и сектора едри преживни животни, свиневъдство, птицевъдство, няма анализи за това до какво евентуалните инициативи ще доведат и по какъв начин може да се внедрят новите технологии, за да предпази тези сектори. Това са основополагащи сектори, които в крайна сметка осигуряват хранителни продукти, които всички ние консумираме ежедневно.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов за „Фокус“ „Това е България“: До какви последици за земеделието води нестабилната политическа обстановка

Венцислав Върбанов за „Фокус“ „Това е България“: До какви последици за земеделието води нестабилната политическа обстановка

Венцислав Върбанов, председател на УС на Асоциацията на земеделските производители и бивш министър на земеделието, в интервю за Аудиокаста на "Фокус“ "Това е България“ До какви последици за земеделието води нестабилната политическа обстановка? Наш гост е председателят...

Живко Живков, АЗПБ: Десетата национална среща на земеделските производители създаде среда за важни дискусии и бързи решения

Живко Живков, АЗПБ: Десетата национална среща на земеделските производители създаде среда за важни дискусии и бързи решения

“Десетата юбилейна среща на земеделските производители, организирана от АЗПБ, протече при засилен интерес. Случиха се множество ползотворни дискусии и бе предоставена критично важна информация за всеки земеделски стопанин. Най-важното е, че вече имаме нагледни...

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Десета национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ от Десета национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г.

Презентации на лектори и търговски фирми, взели участие в  Десетата национална среща на земеделските производители в България, 20-21 март 2024 г. Презентации лектори: Прилагане на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 от 01.01.2023 г. в България, Таня Георгиева,...