ЕК събира мнения сред земеделските стопани за опростяване на административната тежест

Публикувано на 12.03.2024

Европейската Комисия стартира онлайн проучване под формата на анкета, за да събере мненията на земеделските производители в ЕС за тежестта на процедурите и правилата, свързани с финансовата подкрепа на обща селскостопанска политика (ОСП).

Въпросникът може да бъде прочетен и попълнен включително и на български език ТУК:

Въпросите имат за цел да съберат мненията на фермерите относно начина, по който се прилагат политиките по ОСП. Проучването ще помогне да се установят източниците на административна тежест, произтичащи от правилата на ОСП и на другите секторни правила.

Анкетата е отворена от 7 март до 8 април и задава кратки въпроси на всички езици на ЕС, сред които:

  • колко време годишно отделят за административни процедури;
  • използват ли мобилни устройства за предоставяне на геомаркирани снимки;
  • как оценяват сложността на процедурите и правилата;
  • използват ли външни помощи, за да подготвят заявление за подпомагане по ОСП през 2023 г., и други.

Отговорите ще предоставят ценна обратна връзка, за да се разберат причините за притесненията на земеделските стопани. Предварителните резултати от анкетата ще бъдат представени още до средата на април. Очаква се широко участие на земеделските производители в проучването, за да се осигури представителност на гледните точки.

Успоредно с това ще бъдат организирани интервюта със земеделски организации. До лятото това проучване ще предостави по-ясна картина на основните административни пречки, пред които се изправят земеделските стопани както на равнище ЕС, така и на национално ниво. Резултатите ще бъдат включени в по-подробен анализ през есента.

За въпроси относно проучването: AGRI-A1@ec.europa.eu

Източник: ec.europa.eu

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...