Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева: Приемът по процедурите на Плана за възстановяване и устойчивост стартират през юли, удължаваме срока за договориране

Публикувано на 28.06.2023

Интервю на Агрозона с г-жа Таня Георгиева, Заместник-министърът на земеделието и храните

Заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева разказва пред Агрозона какво е наследството в областта на земеделието и храните от служебното правителство, кои са най-належащите за решаване задачи, кога ще бъде променен Стратегическия план за развитие на земеделието и в какви срокове ще стартира приемът по процедурите на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Наваксваме с наследството, което получихме, коментира Георгиева в интервю за Агрозона

 • Госпожо Георгиева, вие сте човек с голяма експертиза в областта на селското стопанство. Какво заварихте, поемайки поста заместник-министър на земеделието и храните, и кои са най-важните задачи, които трябва да решите?
 • Благодаря ви за оценката. Действително съм много свързана с ресора и тематиката, която поемам в настоящия момент като заместник-министър на земеделието и храните. Идвайки от браншовия сектор, почти 10 години работя много активно по всички тези теми, които са свързани с европейските средства, ОСП, стратегическото планиране и т.н. Определено наследството, което заварих, не е добро. Нито един заместник-министър нямаше комфорта предходният заместник-министър да направи предаване на текущите задачи, проблеми, най-спешното, което трябва да се отработи, което чисто професионално, не е най-добрият подход на един отиващ си заместник-министър спрямо неговия последващ колега. Но аз знам къде попадам, знам на какви проблеми се натъквам, знам как трябва да се разрешават, в каква посока да се върви. Неслучайно това беше и мотивацията ми да откликна положително на поканата на министър Вътев да се включа в неговия екип именно с този ресор. Моментът, от който вече съм заместник-министър, влизам в дълбочината на тези проблеми в усилията си те спешно да бъдат разплетени.

 

 • Какво свършено заварихте по отношение на Стратегическия план?
 • Стратегическият план ни поставя в ситуация да приключим Кампанията по Директни плащания във вида, в който той е одобрен от ЕК и подаден от предходния екип на Министерство на земеделието. Много неща има, които погледнати чисто експертно, са неработещи, трудни за реализиране и объркващи. От страна на фермерите знаете каква е оценката им по отношение на Стратегическия план такъв, какъвто е в момента. Абсолютно споделям тяхното разбиране и тяхното мнение. Но ние не сме в позиция да можем да променяме рамката, която е в Стратегическия план. Ние сме в позиция с настоящия ми екип максимално бързо да бъдат издадени двете наредби, заради които се удължава крайния срок на кампанията. Едната е новата наредба за агроекологичните интервенции, а другата е новата наредба за интервенциите за биологично растениевъдство и биологично пчеларство по Стратегическия план. На 19 юни приключиха обществените обсъждания по тях. В много експедитивен срок сме отстранили всички бележки и коментари, така че следващата седмица те ще излязат в Държавен вестник, заедно с промяната на Наредба 3, която за пореден път се наложи да бъде променена. В най-кратко време за Стратегическия план през летните месеци предстои да актуализираме SWOT-анализите към него съобразно актуалната икономическа ситуация, да преразгледаме методиките, по които са направени компенсаторните плащания по различните интервенции, да можем да видим доколко те са обективни, адекватни, доколко определени интервенции са надценени или подценени и това в контекста на анализа, който ще си направим след като приключи Кампанията и видим какъв е интересът на фермерите към определени екосхеми, към определени компенсаторни интервенции по стълб 2 и в контекста на препоръките на Комисията по земеделие от 48-то НС, която постави основен фокус на това, че средствата би следвало да се насочат към производствените площи. Анализирайки всичко това в пакет ще структурираме паралелно и работата на новосформирания Комитет по наблюдение по Стратегическия план във формати, в които да могат да се разглеждат детайлно тези нови методики, пътят, по който сме тръгнали, предложенията, които ще направим, предложенията, които ще дойдат от заинтересованите страни, за да могат да бъдат предварително обсъдени, да бъде предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят своето мнение и обобщавайки всичко това, да бъдат представени в рамките на Комитет по наблюдение, чиято дума е финална, за да бъдат след това продължени преговорите с ЕК. Имаше много апели от заинтересованите страни промяната на Стратегическия план да бъде стартирана още в началото на годината, включително и от Комисията по земеделие в НС. Това не се случи, за съжаление, и това е едно от наследствата, които получаваме. Но пък има и друга практика. Има 5 страни-членки, които към настоящия момент са извървяли процедурата по промяната на своите Стратегически планове и това е факт. Ние сме от групата на другите страни, но това ще го наваксаме летните месеци. Нашата администрация съвместно с ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) работи изключително кооперативно и експедитивно, за да могат системите на ДФЗ да бъдат надградени по отношение на новата система за мониторинг на площ, с която фермерите са запознати, новата комуникационна система, която ще си комуникира с фермерите при установени някакви проблемни места, които те могат да отработят, както и много експедитивно доразработване на Системата за електронни услуги (СЕУ) по начин, по който да могат да се реализират там процедурите по инвестиционните интервенции на Стратегическия план.

 

 • Какво се случва в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост? Докъде е стигната работата по него и процедурите в областта на земеделието?
 • В контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост заварихме приключила процедура по обществено обсъждане с изключително тежки коментари и забележки за пропуски, неясноти, изключителни дефицити в тези процедури. Идвайки от страната на бранша, съм запозната в детайл с тези проблеми предварително, така че в момента, в който започнах да работя, с екипа започнахме да изчистваме множеството празноти и неясноти, включително и с консултации с Министерство на финансите (МФ) и Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Още в края на м.г. е трябвало да бъде подписано Оперативно споразумение между МЗХ и МФ като структура за наблюдение и докладване, за да може да се реализират тези четири процедури, които са за сектор Земеделие, включително и проектът за дигитализация на администрацията. В края на 2022 г. е трябвало на базата на това споразумение да бъде сключен договор за възлагане към ДФЗ, което не се е случило. Форсираме и този процес, за да може всичко да е правно издържано и да стартират през юли месец четирите направления. Финално имаме много сериозен въпрос, поставен от ЕК, именно по направлението за водите в контекста на прилагането на удължените планове за управление на речните басейни. Намерихме с МОСВ удовлетворяващ отговор, но тъй като те са в нашата национална уредба компетентният орган и изпълнителна власт, ще разчитаме и очакваме от тях становище, което да удовлетвори въпросите на ЕК, за да може през юли да стартират и четирите приема, които фермерите така очакват. Абсолютно съм наясно, идвайки от бранша, колко голямо е очакването на фермерите по отношение на тези четири приема и по-специално за направлението Фонд за насърчаване на технологичната и екологичната модернизация. Страшно много искам да мога да кажа, да, и процедурата да стартира по-рано, но това няма как да се случи именно поради това наследство. Експертният екип, с който стартирах работа, които са изключителни професионалисти, не е имало кой да ръководи и да лидира този процес по спешното изясняване и разчистване на тези моменти.

 

 • Какви са наблюденията Ви по отношение на екосхемите. Много фермери се оплакват от прекалено голямата сложност на заявяване.
 • Целият екип на МЗХ сме запознати с проблема за сложността на екосхемите, по начина, по който те са фиксирани в Стратегическия план, по отношение на трудното обяснение на фермерите и по отношение на това, че действително това е сложна материя за тях към настоящия момент и по определени екосхеми и към момента виждаме нисък интерес, а към няколко от екосхемите виждаме много голям интерес. Установяваме, че има по-голям интерес към екосхеми, които третират производствени площи и по-слаб е към тези, които третират непроизводствените площи, но такъв анализ се очертава и на европейско ниво и сред другите държави-членки, поне по първоначалните данни. Европейският фермер, в частност българският фермер, припознава екосхеми, които са свързани с това в рамките на своята производствена, обичайна дейност той да поеме доброволен ангажимент, така че да запази своята производителност и конкурентоспособност, действително правейки нещо допълнително, не това, което ще се отрази съществено на неговата дейност, приходи, доходи и т.н. Предизвикателство ще е ние така да променим и да договорим с ЕК изменения на тази част, да можем да аргументираме кое налага промени, например, ревизиране на някои екосхеми, тяхното изчистване, така че, категорично ще го направим това. По отношение на сложността на разбирането на фермерите всичко това идва като резултат от една стартирала информационна кампания февруари месец. И медиите, и фермерите дадоха оценка, че е проформа информационна кампания, при положение, че тогава нямаше наредби. Информацията се поднасяше без участието на експерти от ДФЗ. Това, което можем да направим в наследената ситуация, е с моя екип много усилено да работим по една идея, предложена от мен още миналата година на тогавашното ръководство на МЗ, но отказана под една или друга форма, за разработването на сайт на Стратегическия план. Той ще е чисто информативен, по подреден начин всеки един фермер ще може да намери информацията, която му е нужна. Това като амбиция сме си го поставили да се случи много бързо. По отношение на предстоящите за стартиране компенсаторни интервенции Агроекология и Биологично растениевъдство и Биологично пчеларство екипът ми паралелно разработва информационни материали на достъпен език, а не просто на езика на наредбите и на правото за фермерите, така че да има достатъчно информация всеки, който иска допълнително да се задълбочи в нормативната уредба. Същото планираме и по НПВУ. В момента, в който стартират приемите, ние да имаме такива информационни материали по четирите направления, както и имаме ангажимент да проведем и информационна кампания в страната. По НПВУ с моя екип и ДФЗ работим още повече по облекчаване на процедурите, действително да е лесен приемът и подготовката на бенефициентите от една страна, а от друга страна ДФЗ да може да се справи в бързи срокове с разглеждането и договорирането на тези проекти. Договаря се в момента в процедурата по общото преговаряне на промените на НПВУ удължаване на срока за договориране на тези процедури края на март. Очакваме оптимистичен отговор, че това действително ще е крайният срок за договорирането, така че фермерите ще имат време и да подготвят проектите, и администрацията спокойно да ги разгледа и договорира. ДФЗ е подготвен за такъв голям прием, защото очакваме много голям интерес по направлението за технологична модернизация.

 

 • Кога се очакват да бъдат финализирани промените по Стратегическия план и да бъдат предложени на ЕК?
 • Не бих се наела с конкретен срок. Факт е, че ние трябва да сме максимално експедитивни, за да можем да хванем срока, който ЕК има за одобрение – три месеца. Екипът ни ще работи много интензивно, включително и със заинтересованите страни и през летните месеци, но има предварителни стъпки, които ние трябва да реализираме – анализа на Кампания 2023, анализа на всички становища, които до момента има, актуализацията на SWOT-анализите и преразглеждането на методиките така, че таймингът ни е летните месеци.

 

 • Очаквате ли до 21 юли, като е срокът за удължената кампания, стопаните да могат да могат да подадат заявленията си за Кампания 2023?
 • Очаквам, че с това поредно удължаване стопаните действително ще имат време да си подадат заявленията, включително и да се възползват от интервенциите, които ще открият като стриктни и детайлни правила в двете наредби, които следващата седмица трябва да излязат в Държавен вестник. Това от една страна, от друга страна с ЕК комуникираме за фермерите, които имат животни с ангажименти за задържане, срокът за задържане да е минимизиран, да реферира към 30 юни, но конкретния отговор го очакваме от ЕК и в момента, в който имаме техния отговор, ние ще го обсъдим изключително интензивно с всички и ще бъде допълнително разписано и като промяна в наредбата, която регулира крайния срок за кампанията.

 

 • Във връзка с 16-то изменение на ПРСР 24 организации излязоха с обща позиция, че са против пренасочването на средства към целеви приеми за публични бенефициенти и настояват за увеличаване на средствата за фермери и преработватели. Какво е вашето мнение по този въпрос?
 • Въпросът е изключително важен. Това пак е част от наследството на предишния екип. По тази тема едностранно е предложено пренасочването на средства към целеви приеми за Напоителни системи, за ИА Борба с градушките и за подпомагане на лабораторно обзавеждане на три университета. Ние преразгледахме тези предложения. Първоначалното ни мнение е, че действително браншовите организации са прави по отношение на аргументите си, които са свързани с нереалистичността на тези предложения. Първо от гледна точка на времето, тъй като публичните бенефициенти ще трябва да провеждат след като бъдат одобрени процедури по Закона за обществените поръчки за изпълнението на тези проекти, а и не е категорично ясно наличието на средства, за да бъдат отключени такива приеми. В момента нашия екип съвместно с ДФЗ взаимодейства много интензивно и очакваме от тях много детайлна информация по отношение на ПРСР за всяка една подмярка и мярка на какъв етап върви нейното изпълнение, какви плащания се очакват до края на годината, какви заявки са в оборот, кои анекси са придвижени, кои не са, така че тази детайлна справка ще ни даде базата, върху която ние да прецизираме вариантите, които можем да предприемем, за минимизиране на риска от отчисления на средства в настоящата година. Искаме да стъпим действително на обективните данни на ДФЗ, като всяко едно решение ще бъде комуникирано и с ЕК, и с Комитета по наблюдение на ПРСР, така че в максимална степен да можем действително да се съобразим с предложението на тези организации и средствата да бъдат пренасочени за одобрение на повече инвестиционни намерения на земеделски стопани и преработватели.

 

 • Всички държавни помощи ли ще бъдат пренотифицирани и ще продължат да действат през следващия програмен период?
 • Да, в новия програмен период повечето държавни помощи са пренотифицирани, част от тях се прилагат, така че стопаните ще разполагат и с този набор от множество схеми, по които да бъдат подпомогнати. До края на година ще прилагаме и Временната рамка за Украйна. Фермерите традиционно харесват тези схеми, традиционно са им по-лесни за прилагане, тъй като бързо се администрират, така че ще ги имат отново на разположение.

ВИДЕО: Заместник-министър Таня Георгиева: Приемът по процедурите на ПВУ стартират през юли, удължаваме срока

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...