Иван Ангелов, АЗПБ: Липсата на обезщетение на фермерите води до укриване на заболяването инфлуенца по птиците и до неговото разпространение

Публикувано на 17.03.2022

Интервю на Фокус с г-н Иван Ангелов, член на АЗПБ

Пред какви проблеми е изправен браншът, за да се стигне до този апел до правителството?

По отношение на птицевъдството в България към момента основният е проблем, който възниква през последните 6-7 години, е инфекциозното заболяване Инфлуенца по птиците. Заболяването е на определени периоди, обикновено есен и зима, и през лятото неговият интензитет намалява, в момента има пик на вълната в цяла Европа. Ние не оставаме и в по-различна ситуация от тях. В момента това е основният ни проблем, тъй като заболяването бавно и постепенно се разпространява и в други области. Тази година за първи път то е констатирано и в Област Пазарджик. В по-предни години основни области, в които беше констатирано заболяването, са Пловдив, Стара Загора, Хасково и спорадично в някои други области в страната.

Вие отправихте апел. Не ви питах – отговор имате ли от премиера, от правителството, от някой?

Не, нямаме никакъв отговор.

 Правили ли се опит за разрешаване на проблемите във връзка със заразата?

Последните 4 месеца многократно с контролните органи по области, както и последния месец многократно с изпълнителния директор Христо Даскалов. Незнайно защо не срещаме разбиране по въпроса и това усложнява обстановката. Първо, я усложнява, тъй като за нас контрол върху заболяването в тези области не е на това ниво, на което трябва да бъде. Вторият основен въпрос е при констатиране на такива огнища обезщетението на фермерите, които работят в областта на птицевъдството. Тези обезщетения са решени от 2005 година с Регламент 349, където е описано много точно как трябва да се обезщетяват фермерите – по пазарна стойност, в съответствието с възрастта на птиците и качеството на произведената продукция, нейният вид. Това не е случайно, тъй като инфекциозното заболяване грип по птиците е включено със Заповед 90424 на EU, че е особено опасно в икономически аспект, както и за здравето на хората.

Тоест, птиците се обезщетяват по различна цена, така ли?

Трябва да бъдат обезщетени според този регламент, който в съответствие през 2020 година е въведена и българска наредба и има промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност. За голямо съжаление това не се случва, ние не можем да разберем причината. Но по-опасното е, че необезщетяването на фермерите води до укриване на заболяването и до неговото разпространение.

Крие се дали има заболяване в дадена област?

Да, крие се, не се обявява. Това нещо трябва да се обяви от частно практикуващия лекар, трябва да има след това официален контрол, регистриране на заболяването, обявяване на огнището и престъпва към ликвидация му. Но когато ти унищожат няколко десетки хиляди птици и ти не получиш адекватно обезщетение, тоест, 4-5-6 пъти под пазарната стойност, просто никой не иска да го обявява и да си отваря допълнителни разходи. Заболяването при кокошия тип, стокови носачки, бройлери, родители бройлери, смъртността е много висока, тя е 100%. В България интензитетът на индустриалните ферми в птицевъдството е много висок. Това са големи ферми с по 40-60-100-200-300 хиляди птици, и там загубите са в изключително големи размери. България е нетен износител както на кокоши яйца за консумация, както на разплодни яйца, както на готови продукти, и това нанася изключително големи щати върху икономиката.

Застрашен ли е износът на яйца и птичи продукти от България?

Да, застрашени са и вътрешните сделки, както и износът за трети страни. Другото, което е опасно, че ако продължава да се укриват тези огнища, Европейската комисия ще постави страната под особен мониторинг, ще има райониране на тези области. Съответно всички незасегнати ферми, които работят за експорт, те също ще бъдат забранени да могат изнасят собствената си продукция. Това е изключително опасно както в икономически план, както в момента в тази сложна обстановка, знаете за какво става въпрос. И това се получава едно наслагване на редица проблеми. Също така болшинството от фермите участват по различни европейски проекти, те имат собствени ангажименти, имат задължения към банки, те трябва да бъдат изпълнявани. Ако Агенцията по храните не вникне в дълбочина в цялостния проблем, това ще доведе до изключително сложни взаимоотношения между нас.

Какво очаквате от тях?

Единственото нещо, което очакваме, е спазване на еврорегламента, спазване на заповедта, която е определил Птичия грип като особено опасно заболяване, спазване на българския закон и взимане на адекватни данни за стойността на всяка една продукция и жива птица. Тъй като съгласете се, че не може една птица, която е млада и продуктивна след 16-17 седмица, да бъде унищожена на 25-та, тя не е изплатила инвестицията в нея. И да я платят като бракувано животно на 78 седмица по 1.20 лева. Не знам как да го определя това.

 Какви са последните данни за заболяването, които достигат до вас?

Последните данни – ще цитирам Европейската комисия: за последните 2 месеца януари и февруари, в световен мащаб има 327 констатирани огнища, от които 80%са в Европа, забележете. В момента се намираме в пик на заболяването в Европейския съюз. Препоръката на Световната организация за здравен статус на животните е мониторинг на опасните райони, взимане за тестове и много бърза реакция при установяване на заболяването.

Кое от това БАБХ не прави?

Да каже тя. Моето мнение е, че това нещо, особено в засегнатите области, не се прави. А това трябва да е ежемесечно. Трябва да постигнем общ успех за това да се наблюдават и контролират фермите, които са потенциално застрашени и не обявяват това. Това са предимно малки ферми с малко брой животни.
За мен, за да няма: „На мен ми каза една жена“, трябва БАБХ да упражнява ефективен, официален контрол, официален. Тоест, това да бъде на агенцията контрол, не на частно практикуващите лекари.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...