НПВУ: Важни отговори от МЗм по коментари на АЗПБ преди старта на приемите

Публикувано на 30.05.2023

Най- проблематичните моменти в проектонасоките по НПВУ обсъдиха Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ и Елена Иванова, директор на дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗм в предаването на AgroTv „Брюксел в превод“ с водещ Валентина Спасова.

Важни пояснения и отговори получи АЗПБ по част от изпратените до МЗм коментари и предложения (в рамките на общественото обсъждане на проектонасоките) по 3-те процедури на НПВУ, по които фермерите са допустими кандидати, като:

  • прилагане на режима на държавни помощи;
  • премахване на текстове ощетяващи животновъди- по отношение на недопустимото увеличаване на поголовието и диверсикация, както и неполучаване на приоритет по критерия за чувствителен сектор, ако се кандидатства за техника за производство на собствения фураж;
  • уеднаквяване на критериите за допустимост на кандидатите;
  • уеднаквяване на срока за мониторинг и крайния срок за изпълнение на проектите;
  • какво преговаря МЗм с МОСВ и ЕК относно разрешаване на казуса с направлението за напояване, кога и какъв отговор от ЕК се очаква;
  • какъв ще е крайният срок за одобрение и договориране на проектите;
  • какво „изчиства“ и допълва МЗм в проектонасоките и пр.

31 май 2023 г. е обявената от МЗм индикативна дата за отваряне на четирите процедури от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от НПВУ.

Видеозпис от излъченото на 21.05.2023 г. предаване👇

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...