НПВУ: Важни отговори от МЗм по коментари на АЗПБ преди старта на приемите

Публикувано на May 30, 2023

Най- проблематичните моменти в проектонасоките по НПВУ обсъдиха Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ и Елена Иванова, директор на дирекция “Развитие на селските райони” към МЗм в предаването на AgroTv “Брюксел в превод” с водещ Валентина Спасова.

Важни пояснения и отговори получи АЗПБ по част от изпратените до МЗм коментари и предложения (в рамките на общественото обсъждане на проектонасоките) по 3-те процедури на НПВУ, по които фермерите са допустими кандидати, като:

  • прилагане на режима на държавни помощи;
  • премахване на текстове ощетяващи животновъди- по отношение на недопустимото увеличаване на поголовието и диверсикация, както и неполучаване на приоритет по критерия за чувствителен сектор, ако се кандидатства за техника за производство на собствения фураж;
  • уеднаквяване на критериите за допустимост на кандидатите;
  • уеднаквяване на срока за мониторинг и крайния срок за изпълнение на проектите;
  • какво преговаря МЗм с МОСВ и ЕК относно разрешаване на казуса с направлението за напояване, кога и какъв отговор от ЕК се очаква;
  • какъв ще е крайният срок за одобрение и договориране на проектите;
  • какво “изчиства” и допълва МЗм в проектонасоките и пр.

31 май 2023 г. е обявената от МЗм индикативна дата за отваряне на четирите процедури от инвестиция C6.I1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ от НПВУ.

Видеозпис от излъченото на 21.05.2023 г. предаване👇

Свързани публикации

АЗПБ отбелязва 19 години от учредяването си

АЗПБ отбелязва 19 години от учредяването си

Днес, 15 септември 2023 г. отбелязваме 19 години от учредяването на Асоциация на земеделските производители в България! 19 години усърдна работа, висок дух, нестихващо вдъхновение и екип от професионалисти, обединени от общата цел за укрепване и развитие на сектора....

АЗПБ ще подкрепи протестните действия в защита на агросектора

АЗПБ ще подкрепи протестните действия в защита на агросектора

Асоциацията на земеделските производители в България ще призове всички свои членове да се присъединят към протестните действия на своите колеги в цялата страната. „На извънредно заседание на Управителния съвет на АЗПБ се взе решение да бъдат подкрепени протестните...

Броени седмици до най-важното зърнено събитие за 2023 – Зърнена Академия на 26 октомври във Варна

Броени седмици до най-важното зърнено събитие за 2023 – Зърнена Академия на 26 октомври във Варна

За поредна година АЗПБ е партньор в „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация...