ОСП на фокус в Икономически университет- Варна

Публикувано на 22.11.2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе на 21 ноември 2018г. четвъртият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки. Домакин на събитието беше Икономически университет- Варна (ИУ-Варна), темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “.

Семинарът беше открит от проф. доц. д-р Евгени Станимиров, заместник ректор на ИУ- Варна. „Сред студентите има много инициативни, които искат и развиват вече собствен бизнес, като се надявам тази тенденция да се засилва и сред аграрните ни специалности“, заяви той. При откриването на семинара проф. доц. д-р Евгени Станимиров постави акцент върху изоставането на България по линия на предприемаческите инициативи, както и върху значително по-ниската иновационна активност на малките и средните предприятия в страната (в сравнение с другите страни от ЕС), които съставляват 99,8% от всички стопански субекти у нас. Той цитира данни на ОИСР, според които в България процентът самонаети лица за групата на младите хора е само 3,7%, а при жените – 7,8% (при средно за ЕС – 14%). Заместник ректорът на ИУ- Варна сподели и част от позитивните практики на ИУ – Варна при взаимодействието с бизнеса, работодателските организации, неправителствения сектор и изрази искрено задоволство и благодарност към организаторите за изборът на ИУ-Варна за домакин на настоящия семинар.

На поканата за семинара се отзоваха както студенти и академиченият състав на катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна заедно с ръководител катедра доц. доц.д-р Мария Станимирова, така и студенти от катедра „Растениевъдство” към Технически университет- Варна заедно с ръководителя катедра проф. д-р Драгомир Димитров.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Геновева Занева, експерт към Националната служба за съвети в земеделието- гр. Добрич запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Тя презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по подмярката.

Гост в семинара, за да представи своята добра практика бе Виолета Чолакова, която е млад фермер собственик на растениевъдно стопанството от 17 дка, находящо се в землището на с. Близнаци, Област Варна и прилагащо методите на биологичното производство.

Своята дейност стопанството стартира преди няколко години с арендоване на един поземлен имот, представляващ изоставено лозе, което младата фермерка разчиства и започва не съвсем уверена да отглежда зеленчукови култури (картофи и сладка царевица) и декоративната растителност (слънчоглед- за разян цвят). През 2015г. с стопанството кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1, ползвайки и безвъзмездните консултантски пакети, предоставяни от НССЗ на кандидатстващите млади фермери. Проектът е одобрен и благодарение на финансирането по проекта през 2016 г. Виолета Чолакова закупува земеделска техника – трактор, а във връзка с ангажиментите по проекта разкрива общо три работни места (едно постоянно и две временни/сезонни). След реализацията на проекта стопанството към настоящия момент отглежда зеленчуци, трайни насъждения от череши и декоративна растителност за разян цвят, реализирайки своята сертифицирана биопродукция на местния пазар. Младата стопанка сподели интерисите към нейното стопанство и качествената биопродукция от страна на известна голяма българска търговска компания, предлагаща на родния пазар и изнасяща в Европа пакетирани биохрани.

Историята на младата биофермерка вдъхнови и заинтригува студентите, които задаваха редица конкретни въпроси, свързани със старта и развитието на стопанството, бизнес идеята, решението й за преориентиране от специалист счетоводител (магистър) във фермер, изпълнението на проекта и предизвикателствата в нейната дейност.

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в ИУ-Варна, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: https://osp.bg

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...