ОСП на фокус в Икономически университет- Варна

Публикувано на November 22, 2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе на 21 ноември 2018г. четвъртият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки. Домакин на събитието беше Икономически университет- Варна (ИУ-Варна), темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “.

Семинарът беше открит от проф. доц. д-р Евгени Станимиров, заместник ректор на ИУ- Варна. „Сред студентите има много инициативни, които искат и развиват вече собствен бизнес, като се надявам тази тенденция да се засилва и сред аграрните ни специалности“, заяви той. При откриването на семинара проф. доц. д-р Евгени Станимиров постави акцент върху изоставането на България по линия на предприемаческите инициативи, както и върху значително по-ниската иновационна активност на малките и средните предприятия в страната (в сравнение с другите страни от ЕС), които съставляват 99,8% от всички стопански субекти у нас. Той цитира данни на ОИСР, според които в България процентът самонаети лица за групата на младите хора е само 3,7%, а при жените – 7,8% (при средно за ЕС – 14%). Заместник ректорът на ИУ- Варна сподели и част от позитивните практики на ИУ – Варна при взаимодействието с бизнеса, работодателските организации, неправителствения сектор и изрази искрено задоволство и благодарност към организаторите за изборът на ИУ-Варна за домакин на настоящия семинар.

На поканата за семинара се отзоваха както студенти и академиченият състав на катедра „Аграрна икономика“ към ИУ-Варна заедно с ръководител катедра доц. доц.д-р Мария Станимирова, така и студенти от катедра „Растениевъдство” към Технически университет- Варна заедно с ръководителя катедра проф. д-р Драгомир Димитров.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, както и възможностите, които тя предоставя на младите хора. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Геновева Занева, експерт към Националната служба за съвети в земеделието- гр. Добрич запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Тя презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.

Експертът от НССЗ информира участниците за предстоящия през 2019 г. прием на проекти по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. и разясни изискванията при кандидатсване, изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти по подмярката.

Гост в семинара, за да представи своята добра практика бе Виолета Чолакова, която е млад фермер собственик на растениевъдно стопанството от 17 дка, находящо се в землището на с. Близнаци, Област Варна и прилагащо методите на биологичното производство.

Своята дейност стопанството стартира преди няколко години с арендоване на един поземлен имот, представляващ изоставено лозе, което младата фермерка разчиства и започва не съвсем уверена да отглежда зеленчукови култури (картофи и сладка царевица) и декоративната растителност (слънчоглед- за разян цвят). През 2015г. с стопанството кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1, ползвайки и безвъзмездните консултантски пакети, предоставяни от НССЗ на кандидатстващите млади фермери. Проектът е одобрен и благодарение на финансирането по проекта през 2016 г. Виолета Чолакова закупува земеделска техника – трактор, а във връзка с ангажиментите по проекта разкрива общо три работни места (едно постоянно и две временни/сезонни). След реализацията на проекта стопанството към настоящия момент отглежда зеленчуци, трайни насъждения от череши и декоративна растителност за разян цвят, реализирайки своята сертифицирана биопродукция на местния пазар. Младата стопанка сподели интерисите към нейното стопанство и качествената биопродукция от страна на известна голяма българска търговска компания, предлагаща на родния пазар и изнасяща в Европа пакетирани биохрани.

Историята на младата биофермерка вдъхнови и заинтригува студентите, които задаваха редица конкретни въпроси, свързани със старта и развитието на стопанството, бизнес идеята, решението й за преориентиране от специалист счетоводител (магистър) във фермер, изпълнението на проекта и предизвикателствата в нейната дейност.

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии, показвайки висок интерес към инструментите на ОСП, подпомагащи младите хора, както и какви са предложенията и възможностите за тях в бъдещия програмен период 2021-2027г.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в ИУ-Варна, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: https://osp.bg

Свързани публикации

Шесто издание на международната конференция „Зърнена Академия“ ще се проведе на 27 Октомври 2022 г.

Шесто издание на международната конференция „Зърнена Академия“ ще се проведе на 27 Октомври 2022 г.

За поредна година АЗПБ е партньор в „Зърнена академия“, най-важното събитие на годината в сектора на производството, преработката и търговията със зърнени и маслодайни култури, утвърдило се като водещо на Балканите. Сред партньорите на форума са Българската асоциация...

АЗПБ празнува своя 18-и рожден ден

АЗПБ празнува своя 18-и рожден ден

Днес, 15 септември 2022 г., празнуваме 18 години от учредяването на АЗПБ. 18 години Дръзновени, Новатори и Успешни! 18 години отдадени на каузата за защита интересите на българските земеделски производители и тяхното устойчиво бъдеще. Постигнатите през годините...

АЗПБ и БАБХ  обсъдиха спешните мерки за контрол срещу разпространение на Инфлуенцата по птиците в България

АЗПБ и БАБХ обсъдиха спешните мерки за контрол срещу разпространение на Инфлуенцата по птиците в България

Ръководството на Асоциацията на земеделските производители (АЗПБ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)   обсъдиха редица текущи въпроси провокирани от разпространението на Инфлуенцата по птиците в България и необходимостта от допълнителни спешни...