ОСП на фокус в Тракийския университет

Публикувано на November 14, 2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе първият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на събитието беше Тракийския университет, темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “

Ректорът на Тракийския университет проф. двмн Иван Въшин откри семинара, като отправи послание, че бизнесът и университетът трябва да работят ръка за ръка. Само по този начин студентите ще получават необходимите знания и умения и ще бъдат подготвени за пазара на труда.

Директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Стара Загора Елка Бонева заяви, че винаги са готови да помагат на младите хора, които са решили да се захванат с бизнес.

Елена Гернилова, която е ксперт от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ- Стара Загора), обясни на аудиторията от над 120 студенти възможностите, които ПРСР 2014-2020 предлага на младите хора, като представи изискванията при кандидатстването, изпълнението и мониторинга на проекти по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства», по които НССЗ предоставя безвъзмездна помощ  на младите хора.

Генчо Ганчев, също експерт към НССЗ- Стара Загора, презентира добра практика- реализиран проект за овощарство на Иван Иванов в село Малко Тръново, община  Чирпан, обл. Стара Загора. Бенефициентът е кандидатствал по подмярка, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Преструктурирането и адаптацията на земеделското стопанство е извършено чрез следните дейности: увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в Стандартен производствен обем (минимум с 4000 евро СПО) – началният СПО е 10795,06 евро (21113,00 лева), като към крайната дата на периода за проверка той е 15142,06 евро (29615,30 лева). Увеличена е обработваемата земеделска площ на стопанството – кандидатът е наел, арендовал или закупил още 6 дка с костилкови овощни видове (сливи) – стари насаждения, като общия размер на насаждението е достигнал 20,9 дка. Освен това е осъществил подобряване на механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство – кандидатът е закупил мотофреза.

Животновъдът Тодор Диклиев представи добра практика на студентите, като разказа за собствената си ферма, в която отглежда над 100 кози и е направил проект за селски туризъм в Калофер.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт към  проекта „CAP – HOT SPOT“,  представи целите и дейностите на проекта и участва в презентирането и дискусия по темата „Обща селскостопанска политика на ЕС в България и възможностите, които тя предоставя на младите хора“.

Предстоят още 4 семинара и всички, проявяващи интерес към темата са добре дошли и могат да вземат участие:

  • 16 ноември 2018 г., втора аудитория във Факултета по агрономство на АУ, гр. Пловдив, 10 ч.
  • 20 ноември 2018 г., първа аула в Ректората на Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 10 ч.
  • 21 ноември 2018 г., 122 аудитория на Икономическия университет, гр. Варна, 13 ч.
  • 27 ноември 2018 г., Малка конферентна зала на УНСС, гр. София, 10 ч.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в Тракийския университет в гр. Стара Загора, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: https://osp.bg

Свързани публикации

НПВУ: Важни отговори от МЗм по коментари на АЗПБ преди старта на приемите

НПВУ: Важни отговори от МЗм по коментари на АЗПБ преди старта на приемите

Най- проблематичните моменти в проектонасоките по НПВУ обсъдиха Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на АЗПБ и Елена Иванова, директор на дирекция "Развитие на селските райони" към МЗм в предаването на AgroTv "Брюксел в превод" с водещ Валентина Спасова. Важни...

Приемът по НПВУ трябва да стартира в края на май, остават обаче много въпросителни

Приемът по НПВУ трябва да стартира в края на май, остават обаче много въпросителни

Ще могат ли фермерите да изпълняват проекти за увеличаване на поголовието и промяна във вида на отглежданите животни и ще бъдат ли възможни въобще проектите за напояване В началото на май приключи общественото обсъждане на насоките за кандидатстване и критериите по...

Венцислав Върбанов: Забраната за внос за украинско зърно не постига желания ефект

Венцислав Върбанов: Забраната за внос за украинско зърно не постига желания ефект

Стопаните са натрупали загуби, които не могат да бъдат възстановени В складовете на българските земеделски производители има над 3 млн. тона хлебна пшеница, 1,3 млн. тона слънчоглед и около 1 млн. тона царевица, заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията...