ОСП на фокус в Тракийския университет

Публикувано на November 14, 2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе първият от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки.  Домакин на събитието беше Тракийския университет, темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “

Ректорът на Тракийския университет проф. двмн Иван Въшин откри семинара, като отправи послание, че бизнесът и университетът трябва да работят ръка за ръка. Само по този начин студентите ще получават необходимите знания и умения и ще бъдат подготвени за пазара на труда.

Директорът на Областната дирекция „Земеделие“ – Стара Загора Елка Бонева заяви, че винаги са готови да помагат на младите хора, които са решили да се захванат с бизнес.

Елена Гернилова, която е ксперт от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ- Стара Загора), обясни на аудиторията от над 120 студенти възможностите, които ПРСР 2014-2020 предлага на младите хора, като представи изискванията при кандидатстването, изпълнението и мониторинга на проекти по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства», по които НССЗ предоставя безвъзмездна помощ  на младите хора.

Генчо Ганчев, също експерт към НССЗ- Стара Загора, презентира добра практика- реализиран проект за овощарство на Иван Иванов в село Малко Тръново, община  Чирпан, обл. Стара Загора. Бенефициентът е кандидатствал по подмярка, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. Преструктурирането и адаптацията на земеделското стопанство е извършено чрез следните дейности: увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в Стандартен производствен обем (минимум с 4000 евро СПО) – началният СПО е 10795,06 евро (21113,00 лева), като към крайната дата на периода за проверка той е 15142,06 евро (29615,30 лева). Увеличена е обработваемата земеделска площ на стопанството – кандидатът е наел, арендовал или закупил още 6 дка с костилкови овощни видове (сливи) – стари насаждения, като общия размер на насаждението е достигнал 20,9 дка. Освен това е осъществил подобряване на механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство – кандидатът е закупил мотофреза.

Животновъдът Тодор Диклиев представи добра практика на студентите, като разказа за собствената си ферма, в която отглежда над 100 кози и е направил проект за селски туризъм в Калофер.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт към  проекта „CAP – HOT SPOT“,  представи целите и дейностите на проекта и участва в презентирането и дискусия по темата „Обща селскостопанска политика на ЕС в България и възможностите, които тя предоставя на младите хора“.

Предстоят още 4 семинара и всички, проявяващи интерес към темата са добре дошли и могат да вземат участие:

  • 16 ноември 2018 г., втора аудитория във Факултета по агрономство на АУ, гр. Пловдив, 10 ч.
  • 20 ноември 2018 г., първа аула в Ректората на Стопанска академия „Д.А.Ценов“, гр. Свищов, 10 ч.
  • 21 ноември 2018 г., 122 аудитория на Икономическия университет, гр. Варна, 13 ч.
  • 27 ноември 2018 г., Малка конферентна зала на УНСС, гр. София, 10 ч.

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в Тракийския университет в гр. Стара Загора, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: https://osp.bg

Свързани публикации

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институтът на ССА, АЗПБ и „Амитица“ започват сътрудничество

Институт по царевицата – Кнежа на Селскостопанска академия постави началото на ново публично частно партньорство. То е с Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), с председател Венцислав Върбанов и фирма "Амитица" ООД - Кресна. Целта е постигане на...

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Венцислав Върбанов: Очакваме проектът на Стратегически план да бъде доработен заедно със заинтересованите страни

Интервю на АГРОЗОНА  с Венцислав Върбанов, председател на УС на АЗПБ Господин Върбанов, приключи общественото обсъждане на Стратегическия план за развитие на земеделието, който ще определя до голяма степен развитието на българското селско стопанство до 2027 г. Каква е...

АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

АЗПБ участва в онлайн дискусия с евродепутати от комисия АГРИ на Европейския парламент

На 21 март 2022 г. АЗПБ взе участие в онлайн дискусия, организирана от групата "Обнови Европа" на Европейския парламент със заинтересованите страни от хранителния сектор относно руската инвазия в Украйна. В онлайн дискусията, инициирана от евродепутат Улрике Мюлер,...