ОСП на фокус в УНСС- София

Публикувано на 28.11.2018

В рамките на информационната кампания „CAP – HOT SPOT“, изпълнявана от АЗПБ и с финансовата подкрепа на ЕК, се проведе на 27 ноември 2018г. последният от предвидените пет семинара в университети с аграрни науки. Домакин на събитието беше Университетът за национално и световно стопанство- София (УНСС- София), темата „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП “.

Семинарът беше открит от проф. д.ик.н. Пламен Мишев, ръководител катедра „Икономика на природните ресурси“ към УНСС. Проф. Мишев изрази искрено задоволство и благодарност към организаторите за избора на УНСС- София за домакин на настоящия семинар. „Общата селскостопанска политика покрива всички аспекти на аграрния бизнес. Тя става все по-зелена и се съобразява с опазването на околната среда. В момента тече дискусията за новия програмен период на ОСП и България трябва да защитава добре своите интереси“, заяви при откриването на семинара проф. Мишев.

На поканата за семинара се отзоваха както студенти и част от академиченият състав на катедра „Икономика на природните ресурси“ към УНСС- София, така и студенти и преподаватели от Лесотехнически университет в София.

По време на семинара Таня Георгиева, експерт по проекта „CAP – HOT SPOT“ разказа за целите, приоритетите, развитието и приносът на Общата селскостопанска политика на ЕС в България, за възможностите, които тя предоставя на младите хора, както и за предложенията и очакваните промени в политиката след 2020г. Тя презентира и самия проект „CAP – HOT SPOT“.

Петя Куманова, зам.-главен директор на Главна дирекция „Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория“ към Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) запозна аудиторията с ролята на националната система за съвети в земеделието за осъществяването на бизнес начинанията и подкрепата на дейностите на младите хора, подпомагани чрез инструментите на ОСП. Тя презентира консултантските услуги, които НССЗ предоставя безвъзмедно на младите хора и малките стопанства по подмерките 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, 2.1.1. «Консултантски услуги за земеделски и горски стопани» – консултанстки пакет А2Б – в помощ на младите фермери и подмярка 2.1.2 «Консултантски услуги за малки земеделски стопанства». Студентите научиха конкретно как и защо НССЗ предоставя пакети съветнически услуги, съгласно условията и изискванията на мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление“ от ПРСР 2014 -2020.

Пред аудиторията бе представена добра практика по ПРСР 2014-2020. Десислава Йонкова, експерт към НССЗ- гр. София презентира проект на млад фермер, кандидатствал за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020, който се е възползвал също така и от безвъзмездните консултантски пакети, предоставяни от НССЗ. Младият фермер Петър Атанасов към момента изпълнява одбрен проект за създаване на ферма за култивирани гъби кладница, чрез прилагане на методите на биологичното производство. Стопанството се намира в с. Стамболово, община Ихтиман, като за своята дейност биофермерът е сключил 10-годишен договор за наем в урбанизиран терен, където на обща площ от 1200 кв.м.отглежда гъбите кладница. Благодарение на финансирането по проекта Петър Атанасов закупува техника за капково напояване, сушилня и хладилна витрина и реализира своята продукция чрез директни доставки до потребителите от региона.

Участниците в семинара успяха да научат как ОСП насърчава навлизането на млади хора в сектора, как чрез използването на инструментите на ОСП се подпомага реализацията на бизнес начинанията на младите фермери, както и какви са конкретните ползи от изпълнението на проекта за региона (за местната икономика, за околната среда, за заетостта и пр.).

Семинарът „Възможности за бизнес за младите хора по линия на ОСП“, проведен в УНСС-София, е част от информационната кампания по проект „CAP – Hot Spot“, изпълняван от АЗПБ и чиято цел е да повиши общественото разбиране за ролята и приоритетите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Източник: osp.bg

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект Climate Farm Demo

Стартира първия климатичен одит на пилотна ферма по проект „Eвропейска мрежа от пилотни земеделски стопани, прилагащи и демонстриращи интелигенти решения от полза за климата за въглеродно неутрална Европа (Climate Farm Demo) по Програма Хоризонт Европа Съветниците по...