ПОКАНА за свикване на Общо събрание на АЗПБ

Публикувано на 09.06.2023

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”, ЕИК 131302510 на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на членовете на 27.062023 г., от 10.00 ч., на адрес: гр. София, Район Красно село, ул. Владайска №29, ет.1, при следния

Д н е в е н   р е д:

  1. Вземане на решение за освобождаване на Таня Христова Георгиева  като член на Управителния съвет на сдружението и оттегляне на овластяването и.
  2. Избор на нов член на УС на СДРУЖЕНИЕ “АСОЦИАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ”

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно, независимо от броя на членовете. Писмените материали по въпросите от дневния ред са на разположение на посочения адрес на сдружението.

Свързани публикации

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Венцислав Върбанов, АЗПБ: Живеем в сложни и трудни времена и това изисква адекватни решения

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)  участва в ключова среща на земеделския бранш с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който бе на работно посещение в България. Представители на...

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България на среща с европейския комисар по земеделие Януш Войчеховски

Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) ще участва в ключова среща с европейския комисар по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Януш Войчеховски, който е на работно посещение в България. Срещата ще се проведе с цел обсъждане на...